APLIKASI PENDIDIKAN KESELAMATAN SIBER DALAM KALANGAN KANAK-KANAK

Abstract: Penggunaan Internet oleh kanak-kanak di Malaysia semakin meningkat terutamanya semasamusim pandemik Covid-19. Kanak-kanak yang menggunakan Internet terdedah kepada pelbagaiancaman siber dan ini menimbulkan kebimbangan kerana ia boleh membahayakan bukan…